AAA Management
Diensten >>
als manager,
als adviseur
of als coach
Voorwaarden
Tarieven
Six Pack
Orbit 2008
Privacy
Contact

Aantal sessies

 

Minimaal zes of een veelvoud daarvan. De sessies worden 14 dagelijks gepland op externe locaties.

Hoewel ik in principe en uit ervaring het 14 daagse 6 gesprekken schema aanhoud, zijn andere varianten denkbaar. Uiteindelijk is coachen maatwerk !

 

Duur sessies

 

De gespreks sessies hebben een doorlooptijd van 60 minuten met een maximum uitlooptijd van 30 minuten,

Voor de voorbereiding en verslaglegging wordt 30 minuten per sessie doorberekend.

 

 

Honorarium

 

Het honorarium van de coach bedraagt € 75,00 per uur *). In het honorarium zijn geen reiskosten verrekend.

 

Reiskosten

 

De reiskosten van de coach bedragen € 0,20 per gereden kilometer, waarvan de eerste 10 kilometer niet berekend worden. Alle in overleg met jou gemaakte onkosten worden netto in rekening gebracht.

 

 Wijze van betalen

 

Je ontvangt maandelijks achteraf **) een factuur met daarop de gesprekken en eventueel andere overeengekomen kosten. Je dient ervoor zorg te dragen dat deze factuur binnen 14 dagen wordt betaald .

Indien de opdrachtgever tevens jouw werkgever is gaat de factuur niet naar jou maar rechtstreeks naar de opdrachtgever.

 

*) Alle genoemde tarieven en bedragen zijn exclusief de geldende BTW.

**) Zie ook de algemene voorwaarden voor coaching: de uitzonderingen op de regel.

 

to Top of Page

info@AAA-management.nl