Crisis Management                  Mental Coaching
AAA Management & Advies
Info@AAA-Management.nl

Niemand hangt graag zijn vuile was buiten!

  

Je bedrijf heeft het druk. Je zit ook niet stil. Je wilt verder met jouw ontwikkeling, jouw onderneming en jouw doelstellingen. Je bent druk. Misschien iets te druk? Drukker dan je eigenlijk zou willen. Maar het werk en de ambitie ligt er dus je gaat gewoon verder, beetje langer werken nog, wat later op vakantie of misschien dit jaar even niet . Steeds meer zaken stapelen zich op je bordje op. Langzaam en ongemerkt glij je van structureel en doelgericht werken naar gebeurtenis gedreven activiteiten. Het gaat je steeds meer tijd kosten, het levert je steeds minder op.

 

Onmerkbaar loopt je het risico het overzicht kwijt te raken. Je werkt steeds harder en langer en ja, er zijn nog zaken die niet aan de beurt gekomen zijn maar die branden niet !  Dat zelfbeeld op de werkelijkheid waar je mee leeft kan ineens zomaar verstoord worden. Jouw beeld op de werkelijkheid en de harde waarheid passen niet meer in elkaar. Crisis!

 

Is dat niet schadelijk voor het imago van mijn bedrijf of mijn positie? Wat moet je doen?.

Niets doen is schadelijk ! Zelf oplossen gaat vaak niet meer. Of toch nog wel, maar hoe dan?.

 

Het werkelijk wegnemen van oorzaken en verstoringen. Herijken van de balans.

Dat is het pad dat ik samen met jou bewandel, creatief en integer.

 

Als manager, als adviseur of als coach.

 

 

  

We make working fun...